1. Priatelia Quo Vadis o.z
 2. Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina
 3. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
 4. Fórum života
 5. Koinonia Ján Krstiteľ
 6. Katolícka jednota Slovenska
 7. Občianske združenie Slnečnica Slovensko
 8. Klub mnohodetných rodín
 9. Spoločenstvo Ladislava Hanusa
 10. Združenie kresťanských robotníkov a zamestnancov
 11. Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku
 12. Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
 13. CitizenGo Slovensko
 14. Dobrota sv. Alžbety
 15. Katolícke hnutie žien Slovenska
 16. Združenie kresťanských seniorov Slovenska
 17. Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o.
 18. Hnutie Modlitby matiek
 19. Liga pár páru v SR
 20. Centrum pomoci pre rodinu - Trnava
 21. Aglow
 22. CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum
 23. Resoty
 24. Dobrota pre Afriku
 25. Františkánsky svetský rád
 26. Asociácia za život a rodinu
 27. Donum Vitae
 28. Áno pre život
 29. Christin
 30. Fórum pre verejné otázky
 31. FUGA - kultúrne centrum kresťanov
 32. Horúci tím o.z
 33. Klub priateľov Ferka Skyčáka
 34. Kancelária Kolpingovho diela na Slovensku
 35. Komunita Sant´ Egidio
 36. Nadácia Jozefa Murgaša
 37. Manželské stretnutia
 38. Nádej pre beznádej
 39. MIVA Slovensko
 40. Nezávislé kresťanské odbory Slovenska
 41. Network Slovakia
 42. Nové Ľudstvo, o.z.
 43. O.z. Maják Nádeje
 44. Potravinová banka Slovenska
 45. Rodina Nepoškvrnenej
 46. Slovenský katolícky akademický spolok Istropolitan
 47. Slovenské misijné hnutie
 48. Slovenský orol
 49. SAVIO
 50. Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie / ÚSKI
 51. Svetový apoštolát Fatimy na Slovensku
 52. V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
 53. Združenie katolíckych škôl Slovenska
 54. Centrum pre rodinu Nitra
 55. Centrum pre rodinu Žilina (Asociovaný člen FKI)
 56. Inštitút rodiny Košice (Asociovaný člen FKI)
 57. Lux communication (Asociovaný člen FKI)
 58. Renovatio Nova (Asociovaný člen FKI)
 59. Združenie Máriina doba (Asociovaný člen FKI)