1. Združenie Máriina doba (Asociovaný člen FKI)
 2. Renovatio Nova (Asociovaný člen FKI)
 3. SAVIO
 4. Nové Ľudstvo, o.z.
 5. Združenie katolíckych škôl Slovenska
 6. V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
 7. Dobrota pre Afriku
 8. MIVA Slovensko
 9. Kresťan a práca
 10. Centrum pomoci pre rodinu
 11. Nádej pre beznádej
 12. Slovenský orol
 13. Klub mnohodetných rodín
 14. Spoločenstvo Ladislava Hanusa
 15. Centrum pre rodinu Žilina (Asociovaný člen FKI)
 16. Horúci tím o.z
 17. Rodina Nepoškvrnenej
 18. Centrum pre rodinu Nitra
 19. Kancelária Kolpingovho diela na Slovensku
 20. Komunita Sant´ Egidio
 21. Ano pre život
 22. Christin o.z
 23. Fórum pre verejné otázky
 24. Network Slovakia
 25. CARDO-Národné dobrovoľnícke centrum
 26. Manželské stretnutia
 27. Aglow
 28. Nezávislé kresťanské odbory Slovenska
 29. Združenie kresťanských robotníkov a zamestnancov
 30. Lux communication (Asociovaný člen FKI)
 31. Priatelia Quo Vadis o.z
 32. Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku
 33. Inštitút rodiny Košice (Asociovaný člen FKI)
 34. Koinonia Ján Krstiteľ
 35. Klub priateľov Ferka Skyčáka
 36. Fórum života
 37. Resoty
 38. Slovenské misijné hnutie
 39. Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
 40. Donum Vitae
 41. Nadácia Jozefa Murgaša
 42. Občianske združenie Slnečnica Slovensko
 43. Františkánsky svetský rád
 44. FUGA - kultúrne centrum kresťanov
 45. Christin
 46. CitizenGo Slovensko
 47. Hnutie Modlitby matiek
 48. Potravinová banka Slovenska
 49. O.z. Maják Nádeje
 50. Áno pre život
 51. Katolicka jednota Slovenska
 52. Liga pár páru v SR
 53. Dobrota sv. Alžbety
 54. CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum
 55. Katolícke hnutie žien Slovenska
 56. Svetový apoštolát Fatimy na Slovensku
 57. Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina
 58. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
 59. Združenie kresťanských seniorov Slovenska
 60. Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie / ÚSKI
 61. Slovenský katolícky akademický spolok Istropolitan