1. Združenie Máriina doba (Asociovaný člen FKI)
 2. Renovatio Nova (Asociovaný člen FKI)
 3. SAVIO (FKI)
 4. Nové Ľudstvo, o.z. (FKI)
 5. Združenie katolíckych škôl Slovenska (FKI)
 6. V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže (Vyveska)
 7. Dobrota pre Afriku (FKI)
 8. MIVA Slovensko (FKI)
 9. Centrum pomoci pre rodinu (FKI)
 10. Nádej pre beznádej (FKI)
 11. Slovenský orol (FKI)
 12. Klub mnohodetných rodín (FKI)
 13. Spoločenstvo Ladislava Hanusa (FKI)
 14. Centrum pre rodinu Žilina (Asociovaný člen FKI)
 15. Horúci tím o.z (FKI)
 16. Rodina Nepoškvrnenej (FKI)
 17. Centrum pre rodinu Nitra (FKI)
 18. Kancelária Kolpingovho diela na Slovensku (FKI)
 19. Komunita Sant´ Egidio (FKI)
 20. Fórum pre verejné otázky (FKI)
 21. Network Slovakia (FKI)
 22. CARDO-Národné dobrovoľnícke centrum (FKI)
 23. Manželské stretnutia (FKI)
 24. Aglow (FKI)
 25. Nezávislé kresťanské odbory Slovenska (FKI)
 26. Združenie kresťanských robotníkov a zamestnancov (FKI)
 27. Lux communication (Asociovaný člen FKI)
 28. Priatelia Quo Vadis o.z (FKI)
 29. Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku (FKI)
 30. Inštitút rodiny Košice (Vyveska)
 31. Koinonia Ján Krstiteľ (FKI)
 32. Klub priateľov Ferka Skyčáka (FKI)
 33. Resoty (FKI)
 34. Slovenské misijné hnutie (FKI)
 35. Asociácia za život a rodinu (Vyveska)
 36. Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku (FKI)
 37. Donum Vitae (FKI)
 38. Nadácia Jozefa Murgaša (FKI)
 39. Občianske združenie Slnečnica Slovensko (FKI)
 40. Františkánsky svetský rád (FKI)
 41. FUGA - kultúrne centrum kresťanov (FKI)
 42. Christin (FKI)
 43. CitizenGo Slovensko (FKI)
 44. Hnutie Modlitby matiek (FKI)
 45. Potravinová banka Slovenska (FKI)
 46. O.z. Maják Nádeje (FKI)
 47. Áno pre život (FKI)
 48. Katolicka jednota Slovenska (FKI)
 49. Liga pár páru v SR (FKI)
 50. Dobrota sv. Alžbety (FKI)
 51. CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum (FKI)
 52. Katolícke hnutie žien Slovenska (Vyveska)
 53. Svetový apoštolát Fatimy na Slovensku (FKI)
 54. Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina (Vyveska)
 55. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (FKI)
 56. Združenie kresťanských seniorov Slovenska (FKI)
 57. Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie / ÚSKI (FKI)
 58. Slovenský katolícky akademický spolok Istropolitan (FKI)